Cymraeg

Mae’r wefan hon yn defnyddio ategion cyfieithu awtomatig trydydd parti i ddarparu cyfieithiadau Cymraeg a chyfieithiadau eraill o’r deunydd ffynhonnell gwreiddiol a ysgrifennwyd yn Saesneg.

Rydym yn ymwybodol o’r cyfyngiadau a’r diffygion gyda’r cyfieithwyr hyn ac yn ymddiheuro’n ddiffuant am gamgymeriadau. Rydym yn teimlo bod cyfieithu cyfyngedig a diffygion yn well na dim cyfieithu o gwbl.

Mae’r cyfieithwyr gorau yn ddynol, ac rydym yn defnyddio bodau dynol lle bynnag y bo modd i ddarparu fersiynau Cymraeg a Saesneg o’n dogfennau. Ond, rydym bob amser angen mwy o wirfoddolwyr i helpu yn hyn o beth. Byddwch yn wirfoddolwr, nid yn gŵyn drwy gofrestru eich parodrwydd i helpu drwy ein Tudalen Gyswllt.

This site uses third party automatic translation plugins to provide Welsh and other translations from the original source material written in English.

We are aware of the limitations and faults with these translators and sincerely apologise for inaccuracies. We feel that having a limited and flawed translation is better than no translation at all.

The best translators are human, and we do use humans whenever possible to provide both Welsh and English versions of our documents. But, we always need more volunteers to help in this. Please be a volunteer, not a complainer by registering your willingness to help via our Contact Page.